Initiativ för att skapa ett europeiskt laboratorium för lärande och intelligenta system

Vi är vid ett korsning där

maskininlärning är kärnan i en teknologisk och samhällelig konstgjord intelligensrevolution som involverar flera systerdiscipliner, med stora konsekvenser för Europas framtida konkurrenskraft,
Europa håller inte på med: de flesta av de bästa laboratorierna, liksom de bästa platserna att göra en doktorand, finns i Nordamerika; Dessutom är AI-investeringar i Kina och Nordamerika betydligt större än i Europa.

Som en viktig åtgärd för att ta itu med dessa punkter föreslår vi att vi grundade ett europeiskt laboratorium för lärande och intelligenta system (arbetstitel; förkortat ”ELLIS”), som involverar de allra bästa europeiska akademikerna samtidigt som vi arbetar nära med grundforskare från industrin.

ELLIS uppdrag är att gynna Europa på två sätt:

vi vill att den bästa grundforskningen ska utföras i Europa, så att Europa kan forma hur maskininlärning och modern AI förändrar världen, och
vi vill ha ekonomisk påverkan och skapa arbetstillfällen i Europa och tror att detta uppnås genom enastående och gratis basforskning, oberoende av branschintressen.

Read this Site in English