Inicjatywa na rzecz utworzenia europejskiego laboratorium ds. uczenia się i inteligentnych systemów

Jesteśmy na rozdrożu, gdzie

uczenie się maszynowe leży u podstaw rewolucji technologicznej i społecznej sztucznej inteligencji obejmującej wiele siostrzanych dyscyplin, co ma duży wpływ na przyszłą konkurencyjność Europy,
Europa nie nadąża: większość najlepszych laboratoriów, jak również najlepsze miejsca do zrobienia doktoratu, znajdują się w Ameryce Północnej; ponadto, inwestycje w dziedzinie AI w Chinach i Ameryce Północnej są znacznie większe niż w Europie.

Jako ważny środek do rozwiązania tych problemów proponujemy utworzenie Europejskiego Laboratorium Kształcenia i Inteligentnych Systemów (tytuł roboczy; w skrócie „ELLIS”), angażującego najlepszych europejskich naukowców i ściśle współpracującego z podstawowymi naukowcami z branży.

Misją ELLIS jest przynoszenie korzyści Europie na dwa sposoby:

chcemy, aby najlepsze badania podstawowe były prowadzone w Europie, aby umożliwić Europie kształtowanie sposobu, w jaki nauka maszynowa i nowoczesna sztuczna inteligencja zmieniają świat, oraz
Chcemy mieć wpływ na gospodarkę i tworzyć miejsca pracy w Europie i wierzymy, że jest to możliwe dzięki wybitnym i wolnym badaniom podstawowym, niezależnym od interesów przemysłu.

Read this Site in English