Initiativ for å etablere et europeisk laboratorium for læring og intelligente systemer

Vi er ved et veiskille der

maskinlæring er kjernen i en teknologisk og samfunnsmessig kunstig intelligensrevolusjon som involverer flere søsterdisipliner, med store implikasjoner for Europas fremtidige konkurranseevne,
Europa holder ikke følge: De fleste av de øverste laboratoriene, så vel som de beste stedene å gjøre en doktorgrad, ligger i Nord-Amerika; dessuten er AI-investeringene i Kina og Nord-Amerika betydelig større enn i Europa.

Som et viktig tiltak for å ta tak i disse punktene foreslår vi å etablere et europeisk laboratorium for læring og intelligente systemer (arbeidstittel; forkortet «ELLIS»), som involverer de aller beste europeiske akademikere mens vi samarbeider tett med grunnleggende forskere fra industrien.

Oppdraget til ELLIS er å komme Europa til gode på to måter:

vi ønsker at den beste grunnleggende forskningen skal utføres i Europa, slik at Europa kan forme hvordan maskinlæring og moderne AI forandrer verden, og
vi ønsker å ha økonomisk innvirkning og skape arbeidsplasser i Europa, og mener dette oppnås ved fremragende og gratis grunnleggende forskning, uavhengig av bransjens interesser.

Read this Site in English